Informasjon og linker

For å få skoleplass hos oss må det søkes ved å benytte søknadsskjemaet, som legges ut høsten hvert år. Søknadsfristen er satt til 1. mars det året barnet skal begynne på skolen. Svar om tildeling av skoleplass kommer kort til etter søknadsfristen er gått ut. 


Nettsider vi anbefaler

Informasjon og søknader