Skolen vår

Åse Montessoriskole åpnet høsten 2008, etter god hjelp fra mange fantastiske ildsjeler. Vi startet med 1.-4. trinn og har så utvidet med ett klassetrinn hvert år, slik at vi nå har opp til 7.trinn. Her driver vi etter Maria Montessoris pedagogikk, noe som vi syns er veldig spennende og lærerikt. Vi jobber mot selvstendighet, trygghet og frihet. I 2011/2012 var vi kommet opp i 51 elever, vi begynte å merke plassmangel og startet med utbygning. Dette sto ferdig vår halvåret 2012. Siden har elevtallet vært stabilt på rundt 50 elever. Høsten 2019 har vi 47 elever ved skolen.

    

 

Gammelskolen er også en del av bygningsmassen til Åse Montessoriskole. Denne ble restaurert og påbygd i 2018, og sto klart til bruk i januar 2019. I påbygget ligger sløydrom og toalett, den gamle delen bruker vi til kunst og håndverksrom. I kjelleren er det klekkeri.