Skolehverdagen

Vår arbeidsdag

Teoriøktene varer fra skolestart kl. 8.15, til matpause 11.00. Matpausen varer en halv time og etter det har vi utetid 1 time til kl.12.30. Resten av dagen blir lagt opp slik at de har praktiske/estetiske fag, slik som kunst og håndverk, svømming, gym, sang/dans/drama og uteskole. Skoledagen er over kl. 14.40, men det tilbys leksehjelp til 15.10. På fredager slutter vi klokken 11.00, og etter dette tilbys det Aktivitetsfritidsordning i regi av Tom Stenvoll Consulting.

arbeidsøkt

Teoriøktene er en del av Montessoripedagogikken, og inneholder fagene; Matematikk, Kulturfag (Historie, Krle, Samfunnsfag, Biologi og Geografi) og Språk. Elevene velger mye selv hva de ønsker å jobbe med, med tilrettelegging og oppfølging av en voksen. I disse øktene er det materiell tilgjengelig i klasserommet, slik at det kan jobbes mer konkret og at elevene kan variere arbeidsstilling. Vi sitter mye på gulvet, og har mange praktiske gjøremål gjennom en arbeidsdag. Vi er i all hovedsak en leksefri skole, men for å gjøre overgangen til ungdomsskolen lettere har vi valgt å ha noe lekse på 7. trinn.

Noen av våre satsningsområder:

Sang og musikk: Elevene her på skolen blir vant til å opptre foran et publikum. Vi har skolekor på 1.-4. trinn, vi øver inn en del sanger som vi blant annet synger for beboerne på ABBS to ganger i året. Ellers har vi også andre små opptredner gjennom året. 5.-7. trinn får litt variert musikkundervisning, med mye instrumenter og sang.

Uteskole: Elevene fra 1.-4. trinn har annenhver uke uteskole fra kl. 12.30-14.40. I denne tiden benytter vi oss av en flott natur her i nærmiljøet.

Vi har lavvo ca. 800 meter fra skolen som er mye i bruk, både til undervisning og til kos. På vinterstid har vi skøyteis, skiløype og akebakke rett i nærheten.

Klekkeriet: I kjelleren på gammelskolen har vi vårt eget klekkeri som vi driver i samarbeid med grunneierlaget. Her stryker vi hver høst laks og setter den befruktede rognen i kar. Dette er elevene med på å passe gjennom vinteren, og når våren kommer deltar vi på å sette ut yngel i Åseelva.

Valgfag: Etter jul hvert år tilbyr vi en gang i måneden valgfag til alle elevene ved skolen, som en del av det miljøskapende arbeidet ved skolen. Her får elevene velge mellom hestestell, programmering, baking, friluftsliv, musikk, m.m.